Sivu päivitetty SSHY:n kotisivulle
Läänintilit eli uudempi tilikirjasarja 1635-1809
SSHY:n kuvatietokannassa on kirkonkirjojen lisäksi useita muita sukututkijalle hyödyllisiä lähdesarjoja, joista kerrotaan lyhyesti alempana. Aineistot ovat jäsenten käytettävissä.

Läänintilejä löytyy jäsenistön tutkittavaksi jäsensivuilta samasta kuvatietokannasta kuin kirkollisetkin kirjat. Läänintilit löytyvät luettelosta lääneittäin, kun kirkollinen aineisto on ryhmitelty paikkakunnittain.

Läänintilit sisältävät monia erilaisia luetteloita, jotka kiinnostavat suku- ja muita tutkijoita. Esimerkiksi henkikirjat ovat hyvä apu, kun muista lähteistä ei löydy tietoa.

Osaan läänintileistä ei ole vielä tehty sisällysluetteloita. Jos haluat olla apuna luetteloiden tekemisessä, voit täydentää niitä tällä sivulla. Valmiit luettelot siirretään sitten tietokantaan kuvien kanssa.

Täältä löydät muutamia mallikuvia Turun ja Porin läänin läänintileistä.
Täältä löydät joitakin talkoilla tehtyjä henkikirjoja Kymin kihlakunnasta.

Voudintilit eli vanhempi tilikirjasarja n.1540-1634
Voudintilit sisältävät valtionhallinnon tiliaineistoa 1530-luvun lopulta vuoteen 1634. Voutikunnittain järjestyvänä niihin kuuluu mm. maakirjoja, kymmenys- ja sakkoluetteloita. Tilejä on kuvattu SSHY:n kuvatietokantaan joistakin voutikunnista.
Sotilaslähteet
SSHY:n kuvatietokannassa on saatavilla rykmenttien ja komppanioiden aineistoa, varsinkin pääkatselmus-, värväys-, ansio- ja palkkaluetteloita. Aineisto on pääosin 1720-luvun alusta vuoteen 1809, mutta jonkin verran aineistoa on kuvattu myös 1600-luvulta.
Sekalaista
Sekalaista-osioon on tavoitteena koota sukututkijaa kiinnostavaa aineistoa, esim. yksityisarkistoja, päiväkirjoja ja sukututkimuskokoelmia. Jos sinulla on hallussasi digitaalista aineistoa, josta haluaisit muidenkin sukututkijoiden hyötyvän ja se olisi mahdollista liittää sivullemme tai haluaisit sellaista kuvata, ota yhteyttä yhdistykseemme: info (at) sukuhistoria.fi. Otamme myös mielellämme vastaan vinkkejä digitointikohteista.