SSHY ry.

Yhdistyksen säännöt löytyvät sekä pdf-muodossa että html-muodossa.

Yhdistyksen hallitus esitellään täällä.

Yhdistyksen toiminnanjohtajan yhteystiedot.

Yhdistyksen toiminnan alkuvaiheista on oma kertomus.

Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys näkyy tässä kuvassa.

Jaettavaksi tarkoitettuja esitteitä löydät täältä (englanniksi täältä ja ruotsiksi täältä). Tulosta esite kaksipuolisena ja taita A4-arkki kahtia niin, että logolla varustettu sivu tulee esitteen kansilehdeksi. Lisäksi kaksikielinen esite (suomi/ruotsi) löytyy täältä .

Suomen Sukututkimusseura on julkaissut lokakuussa 2021 tietosuojaohjeistuksen "Vastuullinen henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa". Siinä perehdytään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen erilaisissa sukututkimustilanteissa.

Tietosuojavaltuutettu on hyväksynyt sukututkimustoimialan käytännesäännöt. Ne kirjoitettiin työryhmässä, johon osallistui Suomen Sukututkimusseura, Sukuseurojen Keskusliitto ja Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys. Suomen Sukututkimusseuran sivuilta löytyy lisää tietosuojaohjeita.

Maamme valtakunnallisesti toimivat sukututkimusjärjestöt, Suomen Sukututkimusseura ja Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ovat antaneet yhteisen julkilausuman vastuullisuudesta sukututkimuksessa.

Joulukuussa 2021 SSHY julisti yhdessä kolmen muun valtakunnallisen sukuharrastusjärjestön kanssa kansalliseksi Sukututkimuksen päiväksi 11.4. Julistus on luettavissa täältä. .