Ylistaro rippikirja, 1745-1766, UK154

Kuvat 1-100(157)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Maakunta-arkisto Vaasa, Ylistaro rippikirja 1745-1766
2   lainausluettelo
3   ALKU
4   kannet
5   Ylistaro Capel Kyrckios Comunion Book Inrättad Åhr 1745
6 1 Hanhikoski
7 2 Puckila, Ladvala
8 3 Mickilä, Keltola
9 4 Keltola, Tåppar
10 5 Tåppar, Ladwatalo
11 6 Pållar, Christola
12 7 Schuggi, Qwifwila
13 8 Wijta
14 9 Hipackala, Lauko, Värtilä?, Kahila
15 10 Pungar
16 11 Tuisku, Martala
17 12 Conturi
18 13 Påuttu, Plöcki
19 14 Ifwar
20 15 Åkila Cappellan Kennelius, Alftan
21 16 Kirppula Enholm, Amnelia
22 17 Ruska Lappenberg, Bång
23 18 Murmäki Holstia, Yli Lahden
24 19 Keski Lachti, Ala Lachti
25 20 Wästi, Stöfwel
26 21 Näyckilä W˙nsch, Asp, Enrooth, Maijala
27 22 Kamppila, Nyrhinen
28 23 Swarswar, Tuocko
29 24 Asu, Stor Caukonen
30 25 Herttua, Ylkänen
31 26 Kyndäiä
32 27 Kaukonen, Imppola
33 28 Wackinen Pruterus, Walbom?, Hauten, Tillwitz?, Aij
34 29 Hölsö
35 30 Köyckä, Påchto
36 31 Hålcko
37 32 Tårcko G˙ll?
38 33 Undamola, Lammi
39 34 Rautio, Såmpinluoma
40 35 Camariluoma, Hapa, Randala
41 36 Mäenpä, Perälä
42 37 Sutarla, Nalli
43 38 Witting, Skomakare, Kyrckio Wäckaren
44 39 Soldater Nordman, Röngran?, Nordquist, Turban, Fiedre, Rappe
45 40 Tiger, Bäfwer, Trunfäld, Lillja, Lobarg?
46 41 Rask, Roshök?, Spener
47 42 Wikman, Wester, Harnisk, Fremling, Storman
48 43 Krigsman, Spä?
49 44 Tyhjiä sivuja
50 54 Topparlabyy, Hanhicoski, Kupari, Kahila
51 55 Topparlabyy, Ladvala Nordman, Mickilla
52 56 Topparlabyy, Keltolla, Keltotalla
53 57 Topparlabyy. Topparla
54 58 Topparlabyy, Ladvatalo, Louchola
55 59 Topparlabyy, Martala, Pungar
56 60 Topparlabyy, Tuisku, Cauckolaby, Hanhicoski, Puckilla
57 61 Cauckolabyy, Pollar, Christola
58 62 Cauckollabyy, Skuggilla, Cuivinen
59 63 Cauckolabyy, Wijtala, Puckinen Ekstam
60 64 Topparlabyy, Conttur, Hibbel, Pouttulla
61 65 Topparllaby, Plöckillä, Ivarlla
62 66 Topparlaby, Kirppula Enholm, Amnelia
63 67 Topparlabyy, Ruuskalla Roos, Bärg, Kotke?, Yli Lahden
64 68 Topparlabyy, Keski Lahden, Ala Lahden
65 69 Topparlaby, Näyckillä Hieppe?, Gronof?, Majalainen
66 70 Cauckolaby, Okila Lescelius, Rislachia, Sickala, Luicku
67 71 Cauckolaby, Krickula Rönbom, Murimäki Holstia
68 72 Cauckolaby, Wästillä, Stöylillä
69 73 Cauckolabyy, Campilla Hornman, Nyrhinen
70 74 Cauckolaby, Swarfwar, Tuockola
71 75 Cauckolalaby, Asula, Storcauckonen
72 76 Topparllaby, Hertua, Hölsöllä
73 77 Topparlaby, Hölsöllä, Köyckälä
74 78 Topparlabyy, Påhtola, Cauckolaby, Ylckänen
75 79 Cauckolaby, Kyndäjä
76 80 Cauckolaby, Wackila, Aijla
77 81 Cauckolaby, Impola, Cauckonen
78 82 Torckolaby, Holckolla
79 83 Torckolaby, Torckola, Hapalla, Tengu
80 84 Cainastoby, Tengu, Randala, Perälä Boom?
81 85 Hopiawuoriby, Suutarla, Nalli, Witing
82 86 Undamalaby, Rautio, Sompinluoma, Coifwisto
83 87 Undamalaby, Undamala, Lammi, Camariluoma
84 88 Topparlaby, KyrckioWäktare, Skräddare, Skomakre, Smedden, Kraddar?
85 89 Soldater Röncrants, Nordquist, Turban, Fieder, Rappe
86 90 Soldater Tiger, Bäfwär, Trunfält, Fortelia, Lillia, Löpar
87 91 Soldater Rask, Falck, Roshock, Spännar, Wijkman
88 92 Soldater Ringman, Harnesk, Wäster, Främling
89 93 Soldater Storman, Krigman, Riddare, Räf, Quifvander
90 94 Topparla By Åkerman, Brander, Horstius, Collin
91 95 Tyhjiä sivuja
92 99 Topparlaby, Hanhicoski, Kuppar, Kahilla
93 100 Topparlaby, Ladwalagan?, Alamickillä, Ylimickillä
94 101 Toppalabyy, Ylikelto, Alakelto Nordman
95 102 Topparlabyy, Toppar, Ala Toppar
96 103 Topparlaby, Ladvatalo, Loucko, Saholing?
97 104 Topparlaby, Martala, Ylipungar Kroockman, Ala Pungar
98 105 Topparlaby, Tuisku, Hanhicoski
99 106 Cauckolaby, Puckila, Pollar
100 107 Cauckolaby, Christolla, Skuggila, Corpela

Ylistaro rippikirja, 1745-1766, UK154

Kuvat 1-100(157)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright Š SSHY 2004-2008